طرح ممنوعیت ازدواج کودکان در ایران در دست‌انداز

طرح ممنوعیت ازدواج کودکان در ایران در دست‌انداز

ازدواج در کودکی، نقض حقوق بشر است. جان و سلامت و آینده فرد را به خطر می اندازد، ازدواج در کودکی، می تواند به بارداری در کودکی بینجامد. بارداری که می تواند جان مادر و نوزاد را به خطر بیاندازد. ازدواج در کودکی اغلب با ترک تحصیل همراه است، کودکی که فرصت تحصیل را از دست بدهد، در آینده استقلال مالی نخواهد داشت، معضلی که می تواند منجر به بازتولید این چرخه در نسل بعدی شود. به این دلایل است که سازمان ملل، ازدواج در کودکی را نقض حقوق بشر می داند. و به همین دلایل است که فراکسیون زنان مجلس ایران نزدیک به دو سال است که تلاش می کنند تا قانونی برای مقابله با ازدواج کودکان وضع کند. طرحی که به گفته طیبه سیاوشی، از نمایندگان مجلس، کمیسیون قضایی مجلس رد کرده است. دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی اعلام شده و آنان این طرح را کپی‌برداری از طرح‌های غربی خوانده‌اند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.