تایید هفت سال‌ونیم حبس یک فعال صنفی آموزگاران در دادگاه تجدید نظر

محمد حبیبی

منبع تصویر، Irankargar

براساس گزارش ها از ایران دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم محکومیت محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، به هفت سال و نیم حبس را تائید کرده است.

آقای حبیبی روز ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در تجمع روز معلم بازداشت شده بود.

او که فعال صنفی معلمان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است روز ۱۳ مرداد ماه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال و نیم حبس و شلاق محکوم شد.

دادگاه تجدیدنظر در تاریخ دوم آبان ماه برگزار شد.

اتهام اصلی او در دادگاه بدوی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بود که برای آن به ۷ سال و نیم حبس مجازات شد.

او همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.

به گزارش ایسنا بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی "مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس درباره او قابل اجرا خواهد بود."

حسین تاج، وکیل مدافع محمد حبیبی، گفت که حکم صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است.

منبع تصویر، Social media

آقای تاج به خبرگزاری دانشجویان، ایسنا، گفت: "متاسفانه رای محکومیت محمد حبیبی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شد."

محمد حبیبی عضو کانون معلمان ایران بود.

او ابتدا در اسفند ماه مقابل مدرسه محل تدریسش بازداشت شد و به گفته کانون صنفی معلمان، ماموران با خشونت او را به خانه‌اش بردند تا وسایلش را تفتیش کنند.

آقای حبیبی به "تداوم روند پولی کردن و کالایی شدن آموزش" در ایران، برخلاف اصل تامین آموزش رایگان، معترض بود.

جنبش معلمان ایران در سال‌های اخیر بارها تجمعات بزرگ همزمان در شهرهای مختلف را ترتیب داده است.

چندین نفر از چهره‌های فعال در جنبش معلمان، مثل محمود بهشتی، اسماعیل عبدی و رسول بداقی، برای فعالیت‌های صنفی‌شان به زندان محکوم شده‌اند.

فعالیت اتحادیه و سندیکاهای صنفی مستقل در ایران با برخوردهای شدید قضایی و امنیتی همراه بوده است.