روحانی بودجه ۹۸ را به مجلس داد

روحانی بودجه ۹۸ را به مجلس داد

بودجه جدید ایران در حالی به مجلس ارائه شد که اوضاع اقتصادی همچنان بحرانی است. بودجه دولت حسن روحانی، بودجه ای انقباضی است. بودجه ای که احتمالا نوشتنش در شرایط کنونی اقتصاد ایران کار آسانی نبوده است. نه تضمینی برای درآمدهای دولت هست و نه به نظر می رسد قرار است مشکل خاصی را به طور مشخص برطرف کند. افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد است... در حالی که پیش بینی تورم سال آینده بیش از اینهاست. برخی کارشناسان می گویند منابع پیش بینی شده برای آموزش، رفاه و بهداشت، یا رشدی کم داشته و یا متوقف شده است. در حالی که به گفته کارشناسان، هزینه های تصدیگری افزایش داشته در کنار این بگذارید کاهش یارانه بگیرها را.

شهریار صیامی گزارش می‌دهد.