اعتراض‌ها به معدن آلوده کننده محیط زیست در شاهرود

اعتراض‌ها به معدن آلوده کننده محیط زیست در شاهرود

استخراج معدن در ایران برای تولید سنگ بوکسیت یکی از اهداف راهبردی کشور اعلام شده است ولی فعالیت های شرکت آلومینیای ایران هیچ جا به اندازه معدن بوسکیت تاش با مقاومت و اعتراض ساکنان محلی و فعالان محیط زیست روبرو نشده است. آنها می گویند که ۶ سال است این معدن طبیعت شاهرود را تخریب کرده. به رهبر و رئیس جمهوری ایران نامه نوشته اند و تقاضای کمک کرده‌اند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.