چه بلایی سر اتوبوس علوم تحقیقات دانشگاه آزاد آمد

چه بلایی سر اتوبوس علوم تحقیقات دانشگاه آزاد آمد

تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی در تهران، پرونده قدیمی را باز کرد. حرف کسانی دوباره مطرح شد که می گویند سنگ بنای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران را از روز اول کج گذاشتند. زمین هایی در ارتفاعی بالای ۱۸۰۰ متر در تهران، به گفته مالکانش، با زور تصرف، و به مجموعه ای بزرگ برای خدمات رسانی به حدود ۶۰ هزار نفر تبدیل شد. از همان روز اول گروههای مختلف به ساختش اعتراض داشتند. دلایلشان هر چه بود... اما زور دانشگاه آزاد به همه چربید... حالا ده نفر دانشجو و اعضای خانواده اشان در حادثه ای که شاید براحتی قابل پیشگیری بود جانشان را از دست داده اند.

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.