تجمع معلمان در اصفهان با پرتاب گاز اشک آور و بازداشت همراه شد

اعتراضات معلمان

منبع تصویر، Social medai

گروهی از معلمان امروز در اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی و صنفی خود مقابل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان تجمع کردند.

براساس گزارشهای رسیده مدتی پس از این تجمع نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک آور معترضان را متفرق کرده و تعدادی از آنها را بازداشت کردند.

هنوز مشخص نیست که بازداشت شدگان توسط چه نهادی بازداشت و به کجا منتقل شده‌اند.

جنبش معلمان ایران در سال‌های اخیر بارها تجمعات بزرگ همزمان در شهرهای مختلف را ترتیب داده است.

معلمان همچنین خواهان توقف روند خصوصی‌سازی آموزش در ایران هستند. این افراد می‌گویند با خصوصی‌سازی مدارس و گرفتن شهریه، حق قانونی تحصیل رایگان زیرپا گذاشته می‌شود.

بیشتر بخوانید:

چندین نفر از چهره‌های فعال در جنبش معلمان، مثل محمد حبیبی، محمود بهشتی و اسماعیل عبدی برای فعالیت‌های صنفی‌شان به زندان محکوم شده‌اند.

فعالیت اتحادیه و سندیکاهای صنفی مستقل در ایران با برخوردهای شدید قضایی و امنیتی همراه بوده است.