نگاهی به یک سال اعتراض دختران خیابان انقلاب

نگاهی به یک سال اعتراض دختران خیابان انقلاب

یکسال از حرکتی که به سرعت با عنوان دختران خیابان انقلاب مشهور شد، گذشت. اقداماتی که مخالفت شدید مقام های سیاسی و امنیتی ایران را در پی داشت و به دستگیری و محکومیت شماری از معترضان به حجاب اجباری منجر شد.

نعیمه نامجو گزارش می‌دهد.