نگاهی به یک سال اعتراض دختران خیابان انقلاب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به یک سال اعتراض دختران خیابان انقلاب

یکسال از حرکتی که به سرعت با عنوان دختران خیابان انقلاب مشهور شد، گذشت. اقداماتی که مخالفت شدید مقام های سیاسی و امنیتی ایران را در پی داشت و به دستگیری و محکومیت شماری از معترضان به حجاب اجباری منجر شد.

نعیمه نامجو گزارش می‌دهد.