نگاهی به یک سال اعتراض دختران خیابان انقلاب

یکسال از حرکتی که به سرعت با عنوان دختران خیابان انقلاب مشهور شد، گذشت. اقداماتی که مخالفت شدید مقام های سیاسی و امنیتی ایران را در پی داشت و به دستگیری و محکومیت شماری از معترضان به حجاب اجباری منجر شد.

نعیمه نامجو گزارش می‌دهد.