اعتراض دانشجویان علوم تحقیقات به اتوبوس مرگ

هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تهران در اعتراض به واژگونی اتوبوس این دانشگاه خواستار استعفای علی اکبر ولایتی، رئیس هیات امنای این دانشگاه و محمدمهدی طهرانچی، رئیس آن شدند. در واژگونی این اتوبوس فرسوده که ترمز بریده بود ده نفر کشته و بیش از بیست نفر هم مجروح شدند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.