بحران عبور مهاجران از کانال مانش بالا گرفت

بحران عبور مهاجران از کانال مانش بالا گرفت

پلیس بریتانیا می گوید با همکاری پلیس فرانسه فعالیت‌هایش را برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از طریق آبهای خطرناک کانال مانش افزایش داده است. در هفته‌های اخیر بیش از ۲۰۰ پناهجو که اکثرشان ایرانی هستند با قایق‌های بادی کوچک خودشان را به سواحل بریتانیا رسانده اند. وزیر کشور ساجد جاوید هم تعطیلات سال نواش را لغو کرده و برای مدیرت انچه بحران می خواند به سر کار برگشته است.