انتشار ادعاهای تازه در مورد انتخابات جنجالی ۸۸

انتشار ادعاهای تازه در مورد انتخابات جنجالی ۸۸

۹ سال پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران، به نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی بدنبال روایتی جدید است. کتابی را دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله علی خامنه ای منتشر کرده به نام "فتنه تغلب". همزمان هم فیلمی منتشر نشده از صحبت های آقای خامنه ای درباره اتفاقات سال ۸۸. این روایت می گوید سران معترضان هیچ دلیل مستندی برای ابطال انتخابات ارائه ندادند، و یا اینکه کشورهای خارجی به ستاد آقایان موسوی و کروبی کمک مالی کرده‌اند.

مسعود آذر گزارش می‌دهد.