محیط زیست ایران؛ چالشی که دامن‌گیر فعالان آن شده است

محیط زیست ایران؛ چالشی که دامن‌گیر فعالان آن شده است

بحران‌های محیط زیستی ایران، تنها دامن منابع آبی را نگرفته است. طی روزهای گذشته، ده نفر از فعالان محیط زیست در استان کردستان بازداشت شده‌اند. فعالان سیاسی در منطقه می‌گویند اداره اطلاعات سنندج بانی موج اخیر دستگیری‌ها بوده است. در یک سال گذشته، ده‌ها فعال زیست محیطی از سوی نهادهای مختلف امنیتی بازداشت شده‌اند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.