عباس بختیاری: سه سال با سیانور در دهان و کلت بر کمر زندگی کردم

عباس بختیاری: سه سال با سیانور در دهان و کلت بر کمر زندگی کردم

عباس بختیاری یکی از نخستین زندانیان پس از انقلاب ایران بود. می‌گوید در چهار سالی که پس از انقلاب در ایران زندگی کرد همیشه زیر زبانش سیانور داشته، گفت‌وگوی پوریا ماهرویان را با او ببینید.