بحران گوشت در ایران؛ دلیل گرانی چیست؟

بحران گوشت در ایران؛ دلیل گرانی چیست؟

به گفته مقام‌های آمریکایی، غذا و دارو بخشی ازتحریم‌ها نیست. اما گزارش‌ها از ایران حالا نشان می‌دهد که داروهایی کمیاب، نایاب یا بسیار گران شده و بعضی مواد خوراکی هم . رئیس جمهوری ایران گفته امروز جنگ اقتصادی در جریان است. او گفته، جنگ اقتصادی حتی از جنگ معمولی هم بدتراست چرا که، نقل به مضمون، نمودهایش مستقیم دیده نمی شود. او گفته دولت با وجود تحریم نفت، بانک، کشتیرانی و بیمه، زندگی مردم را اداره کرده است. نظری که منتقدان زیادی دارد. دولت ایران همواره امیدوار بوده بتواند با استفاده از ساز و کارهایی خرید از کشورهای اروپایی و آسیایی را ادامه دهد گرچه آیت الله خامنه ای همواره درباره اروپایی ها هشدار داده که به گفته او اهل خدعه اند.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.