دشواری کمبود دارو در ایران

دشواری کمبود دارو در ایران

همانطور که شنیدید دارو هرگز رسما تحریم نبوده اما نقل و انتقال مالی یکی از مشکلات عمده برای واردات این کالا بوده و هست. از سوی دیگر بالا رفتن قیمت داروها هم داد بسیاری را درآورده بطوریکه بعضی از بیماران می‌گویند برای تهیه دارو ماهانه باید میلیون‌ها تومان هزینه کنند.

مریم افشنگ گزارش می دهد.