نگاهی به پرونده اعدام رهبران خلق ترکمن پس از سه دهه

نگاهی به پرونده اعدام رهبران خلق ترکمن پس از سه دهه

۲۹ بهمن ۱۳۵۸ یکسال پس از انقلاب اسلامی ایران چهار نفر از رهبران ترکمن صحرا اعدام شدند. چها ر رهبری که در شکل گیری شوراهای دهقانی در ترکمن صحرا نقش به سزایی داشتند. در ابتدا مقامات وقت ایران اعدام ها را تایید نکردند. صادق خلخالی حتی دراین باره بیانیه ای صادر کرد و گفت هر کس اگر خطی از من نشان دهد که حکم اعدام را من داده‌ام خودم را از همین حالا به اعدام محکوم می‌کنم.

نیکی محجوب گزارش می‌دهد.