سپاه: عامل انتحاری حمله خاش پاکستانی بود

سپاه: عامل انتحاری حمله خاش پاکستانی بود

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران می گوید عامل حمله انتحاری به اتوبوس سپاه، یک پاکستانی بوده است. محمد پاکپور گفته، نام مهاجم حافظ محمد علی بوده و یک پاکستانی دیگر هم او را همراهی می‌کرده است. حادثه، هفته پیش در جاده خاش به زاهدان رخ داد. بیست و هفت نفر از اعضای سپاه کشته شدند که بیشترشان از استان اصفهان بودند. آقای پاکپور گفته سه نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان هم در این حمله همکاری داشته اند که دو نفرشان دستگیر شده اند و یک نفر فراری است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.