مشکلات طرح تحول سلامت در ایران

مشکلات طرح تحول سلامت در ایران

طرح تحول سلامت همه چیز داشت، اما تفکر و منطق اقتصادی نداشت. این حرفها را حدود یک ماه پیش سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان در زمان سرپرستی‌اش بر این وزارتخانه مطرح کرد. سازمان بیمه سلامت ایران زیر نظر وزارت بهداشت است و این وزارتخانه هم اکنون مسوولیت تامین پوشش بیمه همگانی درمان را به عهده دارد.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.