مناظره؛ آیا سرمایه‌گذاری منطقه‌ای ایران موجه است؟

مناظره؛ آیا سرمایه‌گذاری منطقه‌ای ایران موجه است؟

پوریا آسترکی، کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‌های اجتماعی، از تهران معتقد است پررنگ‌ کردن موضوع سرمایه‌گذاری منطقه‌ای ایران، بخشی از بازی ناعادلانه رسانه‌ای است با هدف پنهان کردن ظلم و بی‌عدالتی در حق ایران و مردمش. مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد موسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه معتقد است که اقتدار هر کشوری در گرو پیشرفت اقتصادی و سیاسی است و نه توسعه تسلیحاتی و توسعه‌طلبی‌اش در منطقه.