رقابت ایران و عربستان در زمین چین

رقابت ایران و عربستان در زمین چین

ولیعهد عربستان، در قالب سفری دو روزه به چین رفته است. انتظار می رود موافقت نامه های تجاری متعددی بین دو کشور امضا شود؛ اما چیزی که هر دو کشور را زیر ذره بین قرار داده، وضعیت حقوق بشری آنهاست. ایران، شریک عمده چین و رقیب اصلی عربستان در خاورمیانه هم دیروز هیاتی به چین فرستاد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه و علی لاریجانی رئیس مجلس در این سفر با رهبر و وزیر خارجه چین دیدار کردند.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.