انتقاد از نسخه سیاسی - شیعی سرود 'ای ایران'

انتقاد از نسخه سیاسی - شیعی سرود 'ای ایران'

به تازگی در ایران، آستان قدس رضوی نسخه‌ای از سرود مشهور 'ای ایران' منتشر کرده با شعری در مدح ایران اسلامی. این سرود با انتقادهای گسترده در شبکه های اجتماعی روبرو شده و بعضی گفته اند نباید از نمادهای ملی برای اهداف سیاسی استفاده کرد. بیش از ۷۵ سال پیش، حسین گل گلاب شعر سرود 'ای ایران' را نوشت و روح الله خالقی آهنگش را ساخت. گزارشی ببینیم از بخش شبکه های اجتماعی بی بی سی فارسی.