اعلام موجودیت گروه ققنوس؛ هدف راه‌حل‌هایی برای آینده ایران

امروز در واشنگتن گروهی به نام ققنوس اعلام موجودیت کرد که قرار است به عنوان یک اندیشکده متشکل از دانشمندان و محققان ایرانی راه‌ حل‌هایی را برای آینده ایران پیشنهاد دهد. این اندیشکده با ابتکار عمل شاهزاده رضا پهلوی تشکیل شده. آقای پهلوی در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت قرار است این اندیشکده به توانمندی علمی جامعه مدنی ایران کمک کند.