نامه نهضت آزادی به احزاب جهان: آمریکا تندروهای داخلی و جنگ‌افروزان خارجی را تقویت می‌کند

محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی ایران

منبع تصویر، Nedayeazadi.net

توضیح تصویر،

محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی ایران

نهضت آزادی در نامه‌ای به احزاب عمده جهان از آنها خواسته برای موضعگیری دولت‌هایشان علیه سیاست "یکجانبه" آمریکا علیه ایران تلاش کنند.

محمد توسلی، دبیر کل نهضت آزادی، در این نامه نوشته است که سیاست کنونی آمریکا علیه ایران به تقویت " تندروهای داخلی و جنگ‌افروزان خارجی" منجر می‌شود.

دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا و همچنین احزاب کارگر و محافظه‌کار در بریتانیا، از جمله سازمان‌های سیاسی هستند که این نامه خطاب به آنها نوشته شده است.

همزمان با خروج توافق هسته‌ای و بازگرداندن تحریم‌ها، مقام‌های دولت دونالد ترامپ از اعتراضات در ایران استقبال کرده و مواضع سرسختانه‌ای علیه حکومت آن بیان کرده‌اند.

آقای توسلی با انتقاد از تحریم‌های آمریکا نوشته است: "این مردم ایران هستند که بیشترین ضرر و زیان اقتصادی را از ناحیه تحریم‌ها متحمل می‌شوند... افزون بر آن، این تحریم‌ها منجر به تضعیف طبقه متوسط و محرومان جامعه شده و روند دموکراسی‌خواهی در ایران را نیز مختل می‌کند."

او ضمن آن که نهضت آزادی را " از جدی‌ترین منتقدان قانونی نظام سیاسی حاکمیت ایران" خوانده و به فشارهای امنیتی علیه اعضای آن، از جمله "زندان‌ها و شکنجه‌ها" اشاره کرده، خواهان اجرای توافق‌های بین‌المللی شده و آنها را "ضامن صلح و امنیت جهان" دانسته است.

نهضت آزادی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ در کنار جبهه ملی دولت موقت را تشکیل داد، اما پس از آن به حاشیه رانده شد.

اعضای این تشکل سیاسی، همچون دیگر گروه‌های منتقد حکومت ایران، با برخوردهای قضایی و امنیتی روبرو بوده‌اند.

مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی، در روزهای اخیر در دو دادگاه مختلف به مجموعا دو سال حبس محکوم شده است.