'سپر شبه جزیره' در برابر' رزمایش ولایت'

'سپر شبه جزیره' در برابر' رزمایش ولایت'

نیروهای شورای همکاری خلیج فارس تمرینی نظامی را در کرانه جنوبی خلیج فارس، در آب و خاک عربستان سعودی آغاز کرده اند. مسئولان سعودی آن را یکی از تمرینهای دوره ای نیروهای شورای همکاری اعلام کرده اند که تحت عنوان سپر شبه جزیره برگزار می شود. دیروز، نیروی دریایی ایران هم رزمایشی در تنگه هرمز و دریای عمان انجام داد.

مهرداد فرهمند گزارش میدهد.