انتقاد رهبر ایران از ازدواج‌های سفید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد رهبر ایران از ازدواج‌های سفید

ازدواج بدون سند، یا بدون عقد محضری که در ایران به عنوان ازدواج سفید معروف شده، حالا حتی به صحبتهای آقای خامنه ای راه پیدا کرده، او می گوید، این هم ترفندی دیگر از طرف دشمنان است و از مداحان خواسته برای مقابله با آن آستین ها را بالا بزنند. در سالهای اخیر، رفته رفته، شمار این نوع رابطه ها در ایران بیشتر شده، برخی مسئولان می گویند بیشتر در شهرهای بزرگ. حکومت می گوید با این پدیده، بنیان خانواده در خطر است و جمعیت رو به کاهش. آنها زندگی مشترک بدون تایید رسمی را زندگی نمی دانند. اما شیوه ای که جمهوری اسلامی ایران برای مخالفت با این نوع از رفتار اجتماعی برگزیده مشابه سایر موارد تلاش برای این است که هنجارهای مذهبی مد نظر حکومت، آسیبی نبیند.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.