رئیس جدید قوه قضائیه ایران: 'ما مدعی حقوق بشر هستیم'

رئیس جدید قوه قضائیه ایران: 'ما مدعی حقوق بشر هستیم'

رئیس جدید قوه قضائیه ایران، سازمان های بین‌المللی حامی حقوق بشر را به «نقض حقوق» بشر متهم کرده است. ابراهیم رئیسی، در مراسم معارفه خود گفته، این سازمان ها در بحث حقوق بشر متهم هستند نه مدعی و این که مدعی حقوق بشر ما هستیم. سازمان های مدافع حقوق بشر، به دلیل نقش آقای رئیسی در اعدام‌های دسته جمعیِِ دهه 1360 ایران، منتقد عملکرد او هستند. آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران، این اعدامها را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی خوانده بود. فرین عاصمی گزارش می دهد