گزارش کارنامه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل

گزارش کارنامه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل

کارنامه حقوق بشری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بررسی شد و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه از سرکوب‌‌های سیاسی و اجتماعی در ایران انتقاد کرد. او همزمان درباره پیامدهای انسانی تحریم‌های آمریکا بر زندگی شهروندان ایران هم هشدار داد. نماینده هیأتی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در جلسه حضور داشت البته این گزارش را سیاسی و پرمبالغه توصیف کرد. همزمان در ایران از حکم زندان نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر سخن به میان آمد و از احکام درویشهای معترض گفته شد. همه اینها درست در روزی که ابراهیم رییسی، سکان قوه قضائیه را در دست گرفت.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.