کشمکش بر سر آشوراده؛ آنکه کلنگ می‌زند، آنکه شکایت می‌برد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش بر سر آشوراده؛ آنکه کلنگ می‌زند، آنکه شکایت می‌برد

جزیره آشوراده این روزها در انتظار پایان آرامشی است که در طول تاریخ در این منطقه طبیعی و بعدا حفاظت شده وجود داشته است. فعالان محیط زیست و مخالفان طرح گردشگری در آشوراده از سازمان حفاظت از محیط زیست به خاطر صدور مجوز فعالیت های گردشگری شکایت کرده اند. آنها می گویند قبل از مشخص شدن نتیجه شکایت شان، طرح به گفته آنها، ویرانگر گردشگری، آغاز شده است.

سیاوش اردلان گزارش می دهد