شجریان نام بلواری در تهران؛ واکنش‌ها به تصمیم شورای شهر

شجریان نام بلواری در تهران؛ واکنش‌ها به تصمیم شورای شهر

مصوبه دیروز شورای شهر تهران برای نشاندن نام بعضی از مشاهیر ایران معاصر بر خیابان های تهران، واکنش های گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه ها داشته است. از جمله این مشاهیر، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، فریدون مشیری، مهدی اخوان ثالث، عزت الله انتظامی و محمدرضا شجریان هستند. بعضی از آنها معمولاً در میان محافظه کاران جمهوری اسلامی "غیر خودی" تلقی می‌شوند.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.