سپاه پاسداران: تاسیس از بیم کودتا، قدرت‌‌گیری در دوران تحریم

سپاه پاسداران: تاسیس از بیم کودتا، قدرت‌‌گیری در دوران تحریم

.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۲ اردیبهشت ۵۸ تشکیل و اندکی بعد بر مبنای اصل ۱۵۰ قانون اساسی ادامه حیاتش قانونی شد. سپاه در اوایل حکومت اسلامی از بیم کودتای ارتشی که شمار بالای افراد آن همان اعضای ارتش شاهنشاهی بودند، تاسیس شد. با پایان جنگ ایران و عراق سپاه رفته رفته در اقتصاد و سیاست نفوذ کرد و قدرت قابل توجه به دست آورد.

‏ شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.