تجلیل روحانی از سپاه پاسداران در روز ارتش

تجلیل روحانی از سپاه پاسداران در روز ارتش

رئیس جمهوری ایران در روز ارتش از سپاه پاسداران دفاع کرده است. او از اتحاد ارتش و مردم با سپاه حرف زد، واکنشی تازه به قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا. حسن روحانی گفت سپاه پاسداران فقط نیرویی مسلح نیست، بلکه در همه صحنه ها حضور دارد. در مراسم امروز، یگانهایی از ارتش رژه رفتند. بعضی از تجهیزات نظامی ایران هم به نمایش درآمد، از جمله جنگنده کوثر که ایران می گوید به طور کامل خودش ساخته است.

ژیار گل گزارش می دهد