جدل بر سر حشد شعبی در دو سوی مرز ایران و عراق

جدل بر سر حشد شعبی در دو سوی مرز ایران و عراق

جنجال بر سر حضور شبه نظامیان عراقی حشد شعبی در مناطق سیل‌زده ایران به مجلس کشیده است. دو نفر از نمایندگان فراکسیون امید گفته‌اند، ورود این نیروها، بدون رای مجلس، نقض قانون اساسی است. اما یکی دیگر از نمایندگان این فراکسیون، هماهنگی برای ورود حشد شعبی به ایران را به عهده سپاه پاسداران گذاشته است. نماینده شهرستان فسا در مجلس هم گفته که حشد شعبی با مجوز دولت وارد شده است. دولت هنوز در این زمینه موضعگیری نکرده است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.