سیلی در ایران و مدرسه‌هایی که آب برد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیلی در ایران و مدرسه‌هایی که آب برد

سیل در ایران دست کم صد هزار کودک را از ادامه تحصیل محروم کرده است. وزیر آموزش و پرورش گفته مدرسه‌های ویران شده تا آغاز سال تحصیلی جدید بازسازی می‌شوند، وعده‌ای که بازماندگان از تحصیل امیدوارند عملی شود.

ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد.