استفاده از محرک الکتریکی برای مهار پارکینسون

استفاده از محرک الکتریکی برای مهار پارکینسون

محققان در کانادا می‌گویند راهی برای درمان بیماری پارکینسون یافته اند، بیماری‌ که موجب سختی در حرکت و لرزش دست و پا می شود. یک چهارم بیماران مبتلا به پارکینسون در نهایت توانایی راه رفتن را از دست می‌دهند. محققان اما متوجه شده‌اند که با دادن محرک‌های الکتریکی به ستون فقرات می‌توان توانایی راه رفتن را به بعضی از این بیماران برگرداند.

پلب گوش، خبرنگار عملی بی بی سی، گزارش می‌دهد.