هشدار‌ها در مورد حمله ملخ‌های صحرایی در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار‌ها در مورد حمله ملخ‌های صحرایی در ایران

نگرانی‌ها از حمله ملخ‌ها به ایران همچنان ادامه دارد. مقامات ایران می گویند آفت ملخ صحرایی با سمپاش‌های نوین قابل کنترل است اما سازمان خواروبار جهانی پیشتر اعلام کرده بود حمله ملخ ها و گستردگی آن می تواند آسیب جدی به باغ ها و مزارع وارد کند.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.