'بازار قدیمی تبریز نشان تاریخی شهر ماست'

'بازار قدیمی تبریز نشان تاریخی شهر ماست'

آتش سوزی دیشب در بازار بزرگ تاریخی تبریز خسارت‌هایی به بار آورد. یک مقام میراث فرهنگی تبریز از آسیب دیدن حدود ۱۰۰ مغازه در این بازار خبر داده است. یکی از کسبه این بازار اتفاق دیشب را توضیح داده و می‌گوید مردم تبریز این بازار را نماد تاریخ شهرشان می‌دانند.