ترامپ و ایران: مناظره اکبر گنجی و شیرین عبادی

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفرش به ژاپن گفت اگر ایران دست از بعضی از برنامه‌هایش بردارد می‌توان با رهبران فعلی این کشور کنار آمد. این حرف بعضی از مخالفان حکومت ایران را که خواهان براندازی نظام هستند را ناراضی کرد.