تهدید ایران به خروج از برجام

ایران می گوید که شمارش معکوس شروع شده، اروپا ده روز فرصت دارد تا جدیت خود را نشان دهد. سازمان انرژی اتمی ایران می گوید که ده روز بعد، ذخیره اورانیوم ایران از سیصد کیلوگرم فراتر می رود، عبور از سقفی که در برجام تعیین شده بود. تهران گفته که تولید اورانیوم با سرعتی چهاربرابر قبل ادامه پیدا می کند، مگر اینکه طرفهای برجام، مبادلات مالی و فروش نفت ایران را تسهیل کنند. بلافاصله اسرائیل خواهان تحریم همه جانبه ایران شده و بریتانیا گفته تمام گزینه ها روی میز است. آمریکا هم این اقدام ایران را باجگیری هسته ای توصیف کرده و گفته باید با فشار بیشتر به آن پاسخ داد. ایران مدتها حرف از اقدام متقابل زده بود، آیا این حرکت را کلید زده؟

کسری ناجی گزارش می دهد.