دهمین سالگرد انتخابات ۸۸ ایران: فعالان مدنی و دانشجویی از تجربیاتشان می‌گویند

به مناسبت دهمین سالگرد انتخابات جنجالی سال ۸۸، چند فعال مدنی و دانشجویی که بعد از آن واقعه ایران را ترک کردند از دلایل مهاجرت و تجربه های خود به ما گفته اند. نریمان مصطفوی، فعال دانشجویی بود که از پیش از شکل گیری جریان جنبش سبز فعالیت داشت و به همین دلیل چندین بار به زندان رفت. او به دلیل فعالیتهایش محروم از تحصیل شد و از دانشجویان ستاره دار بود. بعد از جریانات سال ۸۸ او همچنان محروم از تحصیل بود و همین امر باعث شد او تصمیم به مهاجرت بگیرد. او در حال حاضر در دانشگاه درکسل آمریکا تدریس می کند.