تلاش‌های تازه ایران برای جذب سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش‌های تازه ایران برای جذب سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی

در ایران، هیات وزیران آیین نامه‌ی دادن اقامت پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی را تصویب کرد. حداقل مبلغ سرمایه گذاری باید معادل ۲۵۰ هزار یورو باشد. همزمان ایران اعلام کرده گردشگران چینی نیازی به گرفتن ویزا برای سفر به ایران نخواهند داشت.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.