Media Player
۱۸تیر ۱۳۷۸؛ احمد باطبی از حوادث کوی دانشگاه می‌گوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
10.07.2019

۱۸تیر ۱۳۷۸؛ احمد باطبی از حوادث کوی دانشگاه می‌گوید

در روزهای پس از حادثه کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، مجله اکونومیست تصویر مرد جوانی را بر روی جلد خود منتشر کرد که پیراهنی خونی را بالای سرخود نگه داشته بود.