موج گرما و تجمع اقلیمی در تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موج گرما و تجمع اقلیمی در تهران

موج گرمای بالای ۴۰ درجه به تهران هم رسید. این در حالی است که دیگر نقاط ایران روزها و هفته‌هاست با گرمایی مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند. دیگر نقاط دنیا، مثل اروپا، هند و حتی قطب شمال هم گرمایی بی سابقه را تجربه می‌کنند که دانشمندان می گونید در نتیجه بحران اقلیمی است. برای اولین بار در ایران، شماری از نوجوانان و دانش آموزان با اعلام پیوستن به جنبش اقلیمی جوانان در جهان، به خیابان‌ها رفته‌اند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.