رکود تورمی در بازار مسکن در تهران

براساس آمار اتحادیه املاک روند خرید و فروش مسکن در ایران به شدت کاهش داشته است. در تهران میزان خرید فروش از یکم تا بیست و چهارم تیرماه ۹۸ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۷ درصد افت داشته است. در کل ایران تقریبا چهل درصد. این در حالی است که روند گران شدن مسکن هم ادامه داشته و حتی در مواقعی از سرعت افزایش قیمت دلار هم جلو زده است. این افزایش قیمت به این معنی است که بسیاری از ایرانیان، حتی تصور خانه‌دار شدن را هم نمی توانند بکنند.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.