دادستان کل ایران: شرطبندی حتی در فضای مجازی هم حرام است

منتظری حق نشر عکس Tasnim

محمد جعفری، دادستان کل ایران، با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرده که هرگونه شرط‌‌بندی آنلاین جرم است و هم کسانی که شرط‌‌بندی می‌کنند و هم کسانی که وب‌سایت‌های شرط‌بندی را اداره می‌کنند، "مجرم" هستند.

به گفته قوه قضائیه ایران، "ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم" است.

آقای جعفری همچنین در این بخشنامه‌ خواستار وحدت رویه در اعمال قانون شده چرا که اخیرا برخی که به اتهام شرط‌بندی دستگیر شده بودند، با استناد به برخی فتواها که شرط‌بندی آنلاین را "حرام" نمی‌دانند، تبرئه شده‌اند.

این بخشنامه که خطاب‌ به دادستان‌ها ابلاغ شده به برخی "روندهای قضایی" اشاره کرده که در "توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری، از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف شده است."

دادستان کل در این بخشنامه تاکید کرده موضوع شرط‌بندی آنلاین در "مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه" بررسی شده و این مرکز تفاوتی بین این نوع شرط‌بندی و شرط‌بندی معمولی ندیده است.

براساس گفته مقامات قضایی ایران "طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است."

بر اساس ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی هر کس قمارخانه دایر کند یا شهروندان را برای قمار دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.

از زمان انقلاب اسلامی، هرگونه شرط‌بندی و بازی قمار در ایران با استناد به قوانین دین اسلام ممنوع است.

در بخشنامه دادستان تاکید شده که شرط‌بندی روی نتیجه مسابقات ورزشی نیز ممنوع است.

موضوعات مرتبط