دلجویی وزیر بهداشت ایران از بعضی افراد مذهبی بعد از آنکه گفت عزاداری زیاد میتواند باعث افسردگی در جامعه شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دلجویی وزیر بهداشت ایران از بعضی افراد مذهبی بعد از آنکه گفت عزاداری زیاد می‌تواند باعث افسردگی در جامعه شود

اعتراض‌ها و فشار گروهی از افراد مذهبی در ایران پس از انتشار حرف‌های وزیر بهداشت، باعث شد که او از آنها دلجویی کند. سعید نمکی گفته بود که تعدد مراسم عزاداری در تقویم شیعیان میتواند باعث افسردگی در جامعه شود. اما شماری از کاربران مذهبی در شبکه‌های اجتماعی گفتند که این عزاداری موجب نشاط آنهاست و وزیر بهداشت باید عذرخواهی کند. اولین بار نیست که بحث رابطه بین عزاداری‌های مذهبی و افسردگی در جامعه جنجال آفرین می‌شود.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد

موضوعات مرتبط