آیا احراز هویت کاربران اینستاگرام در ایران امکان‌پذیر است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا احراز هویت کاربران اینستاگرام در ایران امکان‌پذیر است؟

رئیس پلیس کنترل فضای مجازی ایران دیروز در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفته است کسانی که در شبکه‌های اجتماعی توهین و فحاشی کنند مورد پیگرد قرار می‌گیرند. او همچنین گفته است که قانون اجبار فعالیت کاربران در اینستاگرام با هویت واقعی در راه است.

پویا قربانی نگاهی کرده به اینکه این خواسته چقدر قابلیت اجرا دارد.