اختلاف شهردار و عضو شورای شهر ارومیه بر سر‌زبان

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن شهردار ارومیه در مراسمی در حال صحبت به زبان ترکی است و عضو کرد شورای شهر از او می خواهد به فارسی صحبت کند تا او هم متوجه شود. پاسخ شهردار ارومیه واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی براه انداخته است. او در بخشی از حرف‌هایش می گوید همیشه این بحث وجود دارد که در جلسات فارسی حرف بزنیم یا ترکی.

گفت‌و‌گو با فرن تقی‌ زاده، بی‌بی‌سی.