بازداشت 'حسن رعیت' تایید شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت 'حسن رعیت' تایید شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران بازداشت حسن میرکاظمی، چهره جنجالی نزدیک به بابک زنجانی را تأیید کرده است. خبر بازداشت آقای میرکاظمی، ملقب به 'حسن رعیت'، از چند روز پیش در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود. گفته می شود او به فساد و تخلف مالی متهم شده است.

فواد مسیحا گزارش می دهد.