دیدار معنی دار رهبر ایران با نماینده حوثی‌های یمن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار معنی‌دار رهبر ایران با نماینده حوثی‌های یمن

رهبر ایران میزبان یک هیات بلند پایه حوثی در تهران بود. شبه نظامیان تحت حمایتش در یمن، جایی که تقریبا کنترل نیمی از کشور از جمله پایتخت را در دست دارند. آیت الله خامنه ای در دیدار با حوثی ها، سعودی‌ها و اماراتی‌ها را متهم کرد که به دنبال تجزیه یمن هستند و خواستار آن شد که حوثی‌ها از یمن یکپارچه، متحد و با تمامیت ارضی حمایت کنند. اما گره یمن پیچیدگی های زیادی دارد. امارات و عربستان با وجود این که در مقابله با حوثی ها با هم متحدند، در جنوب، از دو گروه متفاوت حمایت می کنند. دو گروهی که در هفته های اخیر آتش درگیرییشان بالا گرفته است.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.