گریس-۱؛ مقامات جبل‌الطارق می‌گویند ایران تعهد داد، ایران می‌گوید تعهد نداد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گریس-۱؛ مقامات جبل‌الطارق می‌گویند ایران تعهد داد، ایران می‌گوید تعهد نداد

نفتکش ایرانی با گذشت یک روز از حکم آزادی‌اش هنوز از آبهای جبل الطارق خارج نشده‌است. مقام های جبل الطارق گفته‌اند ایران تعهد داده نفتکش به سوریه نرود، ایران اما امروز گفته تعهدی در مورد مقصد این نفتکش نداده و اینکه این نفتکش از ابتدا هم قرار نبوده به سوریه برود. همزمان تلاش‌های آمریکا برای توقیف مجدد نفتکش ادامه دارد. گزارش سیاوش اردلان را ببینید.