کورش سلیمانی  کاریکاتوریست است و اهل اراک،  و از خانواده ای یهودی. سالهاست ساکن آتلانتای آ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کورش سلیمانی کاریکاتوریست است و اهل اراک، و از خانواده ای یهودی.

وقتی در ۱۲ سالگی کاریکاتوری از ملک فیصل، پادشاه وقت عربستان کشید، پایش به دنیای کاریکاتور بازشد، در ۱۷ سالگی همکار مجله توفیق، معروفترین مجله طنز پیش از انقلاب شد اما تا سرش را جنباند، توفیق توقیف شد. کورش سلیمانی کاریکاتوریست است و اهل اراک و از خانواده ای یهودی.

سالهاست ساکن آتلانتای آمریکاست اما می گوید از علاقه اش به ایران هیچ کم نشده. بخشی از آثارش در این سالها درمجلات ایرانی و خارجی چاپ شده. کورش سلیمانی در گوشه کارگاهش در آتلانتا در مورد خودش، طنزش و کاریکاتور ایرانی می‌گوید.